Adjust text size

Faculty
Faculty
  • Principal
  • Core Faculty (2015 - 2016)
  • Adjunct Faculty (2015 - 2016)
  • Visiting Faculty (2015 - 2016)

Dr. L. R. Dwivedi.
B.Sc.; LL.B.; LL.M. (Mumbai)
M.D. (Ayu.); Ph.D. Law (Mumbai)

Dr.[Mrs.] Nutan P Madiwal.

Dr. [Ms.] Navasikha Duara.

Ms. Suman G. Kalani.

B.A. (SSSIHL, Andhra Pradesh)

B.A. (Gauhati)

B. Com.; LL.B.; LL.M.(Mumbai)

M.A. (SSSIHL Andhra Pradesh)

M.A. (Mumbai)

P.G. Diploma H.R. (Mumbai)

B.Ed (SSSIHL Andhra Pradesh)

Ph.D. (Mumbai)

P.G. Diploma (Cyber law) (Nalsar)

Ph.D. (Mumbai)

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

 

 

     

Mrs. Kavita V. Sharma.

Dr.[Mrs.] Geeta K. Kubsad.

Ms. Violet Miranda.

B.Sc. (Nagpur)

B.Com. (Mumbai)

B.A. (Calcutta)

LL.B.; LL.M. (Nagpur)

LL.B.; LL.M. (Mumbai)

M.A. (Mumbai)

M.H.R. (Nagpur)

Ph.D. (Bharati Vidyapeeth, Pune)

M. Phil (S.N.D.T. Univ,Mumbai.)

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

 

P.G. Diploma in Medical Law &

Ethics

 

Mrs. Anju Singh.

Mrs. Gazala Shaikh

Ms. Apurva Thakur

B.Sc. (Rohilkhand)

B.A. (Mumbai)

B.S.L./LL.B., LL.M. (Pune), 

LL.B.; LL.M. (Delhi)

LL.B. (Mumbai); LL.M. (Delhi)

Diploma in Arbitration, Conciliation

Assistant Professor

M. Phil (Law) (S.N.D.T. Univ.)

and ADRS, Diploma in Corporate Law

 

Assistant Professor

Assistant Professor

Mr. Vikrant Halkandar

 

 

 

B.A., M.A. (Mumbai)

 

 

 

Assistant Professor

 

 

 

 

Mr. Asim Vidyarthi, Adv.
B.Com. (Mumbai)
LL.B. (Mumbai)    
C.A. (ICAI)

Mrs. Shilpi Jha.
B.Sc. (L.N. Mithila Univ.)
LL.B. (Mumbai); LL.M. (Pune)
P.G. Diploma H.R. (New Delhi)
P.G. Diploma Juvenile Jurisprudence
& J.J.S. (Mumbai)

Mrs. Srilakshmi Peddada, Adv.
B.Sc. (Osmania Univ.)    
M.A. (Hyderabad)
M. Phil; B.Ed. (Mumbai)
LL.B. (Mumbai)
 

·         Mr. A. Henriques, Adv.                                           

·         Dr. Amrita Nadkarni                                                

·         Mr. Arun Singh                                                           

·         Dr. Bharti Jain                                                             

·         Ms. Daksha Morya                                                    

·         Ms. Dimple Bhambani                                             

·         Mr. Jaison Thomas                                                     

·         Ms. Jovita Horta                                                         

·         Ms. Labdhi Shah                                                        

·         Mrs. Lata Nagarkar                                                   

·         Dr. Manohar Kamath

·         Mr. Nimish Desai, Adv.

·         Mr. P. G. Matai, Adv.

·         Ms. Reshma Jadli

·         Mrs. Seema Mehta, Adv.

·         Mrs. Srilaxmi Peddada, Adv.

·         Ms. Shilpi Jha

·         Mr. S.V. Rajadhyax, Adv.

·         Mr. Vinay Parelkar, Adv.

·         Ms. Yasmin Katpitia, Adv.